Organisatie

In 2019 is CS030 overgestapt naar een nieuwe organisatiestructuur. Het huidige bestuur bestaat uit drie personen die zich vooral richten op de beleidsambities en de lange termijnplannen van CS030, naast verenigingsbrede vraagstukken. Naast het bestuur is er een kopgroep van acht kopmannen en kopvrouwen. Elke kopman en kopvrouw is verantwoordelijk voor één of meerdere commissies, waarbij de focus ligt op specifieke uitvoerende taken, zoals het uitwerken van de jaarlijkse clubdag of de communicatie met leden. Hiermee hopen we te kunnen voldoen aan de wensen van de leden, zonder de langetermijnvisie van de club uit het oog te verliezen. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk en legt tijdens de ALV verantwoording af.

organogram_2021.jpg

Via deze link kom je bij de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Beleidsplan van CS030. Voor de volgende ALV vind je hier ook de bijbehorende stukken.

Wie is wie bij CS030

Bestuur

  • Voorzitter (Coen Hijszeler) Algemene zaken, beleid, sponsoring, veiligheid, accommodatie
    Bereikbaar via voorzitter@cs030.nl
  • Secretaris (Oscar van Tol) Communicatie, social media, ledenadministratie, AVG
    Bereikbaar via secretaris@cs030.nl
  • Penningmeester (Maarten Sijm) Financiële zaken, clubkleding, materiaal
    Bereikbaar via penningmeester@cs030.nl

Commissie sportaanbod (CSA)Alle organisatorische/praktische zaken omtrent onze corebusiness: het trainen, wordt geregeld door de CSA. Denk hierbij aan de verschillende wegdisciplines (allround, cyclo, wedstrijd), maar ook mountainbiken, gravelen, het indoorsportaanbod en Zwift. Heb je vragen/ideeën over de praktische kant van het sportaanbod of trainingsschema’s, dan kun je je wenden tot de CSA.
Bereikbaar via csa@cs030.nl

Trainerscommissie (TC)Hieronder valt de TrainersCommissie (TC) die trainers indeelt voor de trainingen op woensdag en zaterdag. Daarnaast valt ook de CS030 Academy onder de TC, die trainers opleidt, en de LedenOpvangCommissie (LOC), die de instroom van nieuwe aanmeldingen coördineert en plaatst in trainingsgroepen.
Lijkt het je leuk om trainer te worden bij CS030, zowel voor het zomer- als winterseizoen, stuur dan een mailtje naar de TC of de CS030 Academy.
Bereikbaar via tc@cs030.nl

Communicatiecommissie (CC)Iedere twee weken verschijnt er een nieuwsbrief op de digitale deurmat namens de CommunicatieCommissie. Deze commissie zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen over het reilen en zeilen van de club. Ook verzorgt deze commissie de content op onze website. Voor algemene communicatievragen kunnen jullie contact opnemen via communicatie@CS030.nl. Berichten die in de nieuwsbrief geplaatst moeten worden kunnen gestuurd worden naar nieuwsbrief@cs030.nl. Alles omtrent het technische gedeelte van de website en nieuwsbrief wordt gedaan door de www-commissie. Dus heb je problemen met de website of heb je ideeën voor de digitale uitingsvormen van CS030, neem dan contact op met www@cs030.nl.

Activiteitencommissie (AC)De ActiviteitenCommissie organiseert eendaagse evenementen (naast de wekelijkse trainingen). Deze commissie zorgt er met zowel fietsgerelateerde als niet-fietsgerelateerde activiteiten voor dat de gezelligheid van de club verdergaat dan alleen trainen, denk aan de clubdag. Heb je een leuk idee over een workshop of evenement, laat het de AC weten, bereikbaar via ac@cs030.nl.
De TrainingsReisCommissie (TRC) zorgt jaarlijks voor de nodige zonnige fietskilometers, variërend van een weekend weg tot een week trainen in het buitenland. Bereikbaar via trc@cs030.nl.
In 2022 is er een pop-up commissie die de activiteiten rondom de Vuelta inkleurt. Houdt de site goed in de gaten voor de activiteiten!

Vrijwilligerscommissie (VRC)CS030 bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. We hebben er zo’n 175, van wegtrainers tot EHBO-trainers en van commissieleden tot leden die zich inzetten voor eenmalige klussen. Lijkt het je leuk om je ook vrijwillig in te zetten voor CS030, dan is de VRC je aanspreekpunt. Neem een kijkje bij de beschikbare vacatures op de site. Als je weer stopt met een bepaalde taak, ga dan op tijd op zoek naar vervanging en informeer de VrijwilligersCommissie. Zij kunnen je hierbij helpen, ook als je je zinnen op een andere taak binnen de club hebt gezet. Bereikbaar via vrijwilligers@cs030.nl.

Beleidscommissie (BC)De BeleidsCommissie houdt zich bezig met de continuïteit van de vereniging. Zo ligt er een beleidsplan waarin de doelen beschreven zijn. Meedenken of input willen leveren over waar de vereniging zijn pijlen op moet richten? De BC is dan je contactpersoon en bereikbaar via beleid@cs030.nl.

Veiligheidscommissie (VC)De VC is een belangrijk orgaan binnen onze vereniging. Zij houden zich bezig met veiligheid op de weg en in het bos. Daarnaast geven ze adviezen aan de hand van een beslisboom over het al dan niet doorgaan van trainingen bij extreme weersomstandigheden. De VC is ook het aanspreekpunt om een incident te melden, zodat ze op basis van deze meldingen adviezen kunnen uitbrengen over onveilige fietspaden of wegen of het veiliger maken van trainingen. Bereikbaar via veiligheid@cs030.nl.
Daarnaast valt onder de VC ook de MedischeCommissie (MediCie) die de EHBO-cursussen verzorgt aan trainers (zowel in als na de opleiding). Bereikbaar via medici@cs030.nl.

Partnercommissie (PC)Deze commissie initieert en onderhoudt duurzame relaties met de partners van CS030. Zij zijn altijd op zoek naar samenwerkingsrelaties waarin de club en onze partners iets voor elkaar kunnen betekenen. Heb je voorstel of wil jij of je bedrijf partner worden van de club, neem dan contact op met de PC, via partnering@cs030.nl.