Vertrouwenscontactpersoon

 

CS030 staat voor een open en veilig sportklimaat. Zeker nu we inmiddels zijn uitgegroeid tot een vereniging van formaat, vinden we het belangrijk om naast verkeersveiligheid ook oog te hebben voor onze sociale veiligheid.

 

Als je binnen CS030 te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld intimidatie (seksueel of anderszins), pesten of discriminatie, dan zijn de vertrouwenscontactpersonen je eerste aanspreekpunt. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren zij het bestuur over preventieve maatregelen.

Onze vertrouwenscontactpersonen (man én vrouw) zetten zich binnen CS030 graag in voor een klimaat waar iedereen zich op zijn gemak kan voelen, zowel op de fiets als in de activiteiten die daarnaast plaatsvinden. Voor contact mail naar vcp@cs030.nl.