Vrijwilligers en commissies

CS030 bestaat dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Met 20 commissies en zo’n 150 vrijwilligers zorgen wij, samen met het bestuur, voor een mooi en divers sportaanbod én tal van andere sociale activiteiten.

Overzicht commissiesAccommodatiecommissieDe Accomodatiecommissie (ACC) inventariseert de mogelijkheden voor het huren, kopen of anderszins beschikbaar maken van een thuisbasis voor de vereniging.

ActiviteitencommissieDe Activiteitencommissie (AC) organiseert elke maand een of meerdere sociale of fiets gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan borrels, een feest, workshops, een clinic bmx of baanwielrennen of een tourtocht.

BeleidscommissieDeze commissie staat het bestuur bij op beleidsthema’s. De Beleidcommissie (BC) doen voorstellen voor het jaarplan en werken specifieke onderwerpen verder uit.

Commissie SportaanbodIn het hart van de vereniging organiseert en coördineert de commissie sportaanbod (CSA) de trainingen en het trainingsaanbod op de weg.

Communicatiecommissie De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van CS030. Zij zorgen ervoor dat leden weten wat de vereniging doet en dat zij elkaar weten te vinden. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor commissies die nieuws en/of activiteiten met leden willen delen, of externen willen bereiken. Ze beheren media accounts en perscontacten. Samen met de webcommissie, onderdeel van deze commissie, beheren ze ook de website.

CS030 AcademyDe CS030 Academy organiseert en coördineert de trainersopleiding en werft hiervoor ook leden. Verder houdt zij zich bezig met onder andere trainingsmaterialen en bijscholing. 

Gravel commissie De gravel commissie organiseert en coördineert events en weekenden.

KascommissieDe Kascommissie (KAS) controleert de financiële administratie van CS030, geeft advies over het lopende boekjaar en financiële vraagstukken.

KledingcommissieDe Kledingcommissie (KC) is het eerste aanspreekpunt voor leden die vragen hebben over de clubkleding. Deze commissie werkt nauw samen met De Fietsenmaker, onze partner én leverancier van de clubkleding. De Fietsenmaker zorgt voor het gehele proces van de clubkleding. In de winkel aan ’t Goylaan kun je dan ook je kleding passen, afrekenen en direct meenemen. In de KC zitten twee leden voor de communicatie over de kleding richting onze leden.

LedenopvangcommissieDe Ledenopvangcommissie (LOC) is hét gezicht van CS030 voor nieuwe leden en starters. Ze maakt nieuwe leden wegwijs binnen de vereniging en organiseert de aanmeldingen voor starterstrainingen. Aanmeldingen starterstrainingen gaan via starters@cs030.nl.

MateriaalcommissieDe Materiaalcommissie (Matcie) inventariseert, koopt en beheert materialen die in dienst staan van de vereniging, zoals gereedschap, aanhanger en andere fietsgerelateerde materialen.

Medische commissieDeze commissie, ook wel medicie genoemd, bestaat uit medisch geschoolde leden (specialisten) die voor trainers én leden ehbo-avonden organiseren.

MTB-commissie De mountainbikecommissie organiseert en coördineert mountainbiketrainingen en trainingsweekenden.

PartnercommissieDe Partnercommissie (PC) stelt onze propositie op, werft partners, maakt afspraken, gaat op zoek naar duurzame relaties met wederzijds voordeel en onderhoudt die.

TrainerscommissieDe TC is verantwoordelijk voor de planning van de trainingen en van de trainers in het trainingsschema. En zij zorgen voor het op- en afschalen van trainers op basis van bijvoorbeeld de weersvoorspellingen.

TrainingsreiscommissieDe Trainingsreiscommissie (TRC) organiseert verschillende trainingsweekenden in bijvoorbeeld België en Duitsland door het jaar heen, en een trainingsweek in het voorjaar naar een bestemming iets verder weg.

VeiligheidscommissieDe Veiligheidscommissie (VC) registreert ongevallen bij CS030 activiteiten, beslist over afgelastingen vanwege weersomstandigheden en geeft advies aan de Trainingscommissie en het bestuur over veiligheidsissues tijdens trainingen

VrijwilligerscommissieDe Vrijwilligerscommissie (Vrc) werft vrijwilligers, brengt achtergronden en interesses van leden in kaart, plaatst leden op een passende vrijwilligersfunctie, weet op welke plaatsen hulp nodig is, stemt bezetting af met de commissies en organiseert eens per jaar de vrijwilligers-bedankactiviteit. Ook wordt nagedacht over een vrijwilligersbeleid voor de lange termijn.

VertrouwenscontactpersoonDe Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is eerste aanspreekpunt binnen CS030 bij seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en adviseert het bestuur over preventieve maatregelen. CS030 heeft een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon.